STYREGRUPPEN

Peter Ingeholm (formand, DPAS)

Lene Iversen (DKS)

Peter-Martin Krarup (DKS)

Ole Roikjær (DKS)

Svend Erik Nielsen (DSKO)

Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (DPAS)

Rita Kaae Pilegaard (DRS)

Mette Roed Eriksen (KCKS-Øst)

Ellen M. Mikkelsen (KCEB-Nord)

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>