DCCG – AKTUELLE

Retningslinie: Screening
Bilag: Referencer

MAKROSKOPI

Retningslinie: Makroskopisk undersøgelse af tarmresektar med adenokarcinom
Bilag: 


MIKROSKOPI

Retningslinie: Histologisk tumorklassifikation (WHO)
Bilag:

Retningslinie: Mikroskopisk undersøgelse af resektater med adenocarcinom
Bilag:

Retningslinie: Tumorbudding
Bilag:


TARMPOLYPPER OG LOKALRESEKTATER MED ADENOCARCINOM

Retningslinie: Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper
Bilag:

Retningslinie: Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenocarcinom
Bilag:


MOLEKYLÆRPATOLOGISKE UNDERSØGELSER

Retningslinie: Mismatch Repair defekt (dMMR)
Bilag: Referencer

Retningslinie: Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling
Bilag: Referencer

Retningslinie: Informeret samtykke
Bilag:

Retningslinie: Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi
Bilag: Referencer Søgeprofil

Retningslinie: Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer
Bilag:

Retningslinie: Stomiafmærkning
Bilag: Referencer Søgeprofil

Retningslinie: Tarmudrensning
Bilag:

Retningslinie: Tromboseprofylakse
Bilag: Referencer

Retningslinie: Antibiotikaprofylakse
Bilag: Referencer

Retningslinie: Det accelererede perioperative forløb
Bilag: Referencer

Retningslinie: Perioperativ væskebehandling
Bilag: Referencer

Retningslinie: Blæredrænage
Bilag: 

Retningslinie: Blodtransfusion
Bilag: 

Retningslinie: Anastomoselækage
Bilag: Referencer

Retningslinie: Colons Anatomi
Bilag: Referencer

Retningslinie: Colonresektioner
Bilag: Referencer

Retningslinie: Synkron og Metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC
Bilag:


MINIMAL INVASIV KIRURGI

Retningslinie: Laparoskopisk colonkirurgi
Bilag: Referencer

Retningslinie: Single-incision laparoskopisk colonkirurgi (SILS)
Bilag: Referencer

Retningslinie: Robot-assisteret colonkirurgi
Bilag: Referencer


LOKAL BEHANDLING

Retningslinie: Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR
Bilag: Referencer

Retningslinie: Opfølgning
Bilag:

Retningslinie: Postoperativ kontrol
Bilag: Referencer

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Professor, overlæge, dr.med. Ph.D. Lene H. Iversen
Mave- og Tarmkirurgi
Aarhus Universitetshospital 
Tage-Hansens Gade 2
8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>