KOLOREKTAL CANCER

Retningslinie: HNPCC, Moderat risiko, FAP
Gældende fra: 29.02.2016
Bilag: Referencer

Retningslinie: Screening
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer

Retningslinie: Tumorklassifikation (TNM)
Gældende fra: 01.01.2017
Bilag: 


Retningslinie: Tumorklassifikation (TNM) Pixie version
Gældende fra:
Bilag: 

MAKROSKOPI

Retningslinie: Makroskopisk undersøgelse af tarmresektar med adenokarcinom
Gældende fra: 01.04.2016
Bilag: MIKROSKOPI

Retningslinie: Histologisk tumorklassifikation (WHO)
Gældende fra: 01.01.2017
Bilag:


Retningslinie: Mikroskopisk undersøgelse af resektater med adenocarcinom
Gældende fra: 01.01.2017
Bilag:


Retningslinie: Tumorbudding
Gældende fra: I høring til 01.09.2017
Bilag:TARMPOLYPPER OG LOKALRESEKTATER MED ADENOCARCINOM

Retningslinie: Patoanatomisk undersøgelse af tarmpolypper
Gældende fra: I høring til 01.09.2017
Bilag:


Retningslinie: Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenocarcinom
Gældende fra: 01.01.2017
Bilag:MOLEKYLÆRPATOLOGISKE UNDERSØGELSER

Retningslinie: Mismatch Repair defekt (dMMR)
Gældende fra: 01.07.2016
Bilag: Referencer


Retningslinie: Mutationsundersøgelser mhp. anti-EGFR behandling
Gældende fra: 01.06.2016
Bilag: Referencer

Retningslinie: Symptomer, klinisk mistanke og undersøgelsesstrategi
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Undersøgelsesprogram – Bioptering
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Pakkeforløb
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: MDT
Gældende fra: 01.11.2016
Bilag: Referencer

Retningslinie: Påvisning af ny cancer
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil


Retningslinie: Præoperativ billeddiagnostik
Gældende fra: 2010
Bilag: Referencer


Retningslinie: Lokal stadieinddeling af cancer coli
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil


Retningslinie: Lokal stadieinddeling af cancer recti – MR
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil


Retningslinie: Transrektal ultralydsskanning (TRUS)
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Billeddiagnostik mhp. påvisning af lokalrecidiv
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil

Retningslinie: Informeret samtykke
Gældende fra: 07.10.2016
Bilag:


Retningslinie: Perioperativ ernæring ved elektiv kirurgi
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil


Retningslinie: Anæmi og jernbehandling ved nydiagnosticeret kolorektal cancer
Gældende fra: 01.04.2017
Bilag:


Retningslinie: Stomiafmærkning
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer Søgeprofil


Retningslinie: Tarmudrensning
Gældende fra: I høring til 28.04.2017
Bilag:


Retningslinie: Tromboseprofylakse
Gældende fra: 01.12.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Antibiotikaprofylakse
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Det accelererede perioperative forløb
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Perioperativ væskebehandling
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Blæredrænage
Gældende fra: 01.04.2017
Bilag: 


Retningslinie: Blodtransfusion
Gældende fra: 01.12.2016
Bilag: 


Retningslinie: Anastomoselækage
Gældende fra: 01.04.2016
Bilag: Referencer

Retningslinie: Colons Anatomi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Colonresektioner
Gældende fra: 12.11.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Synkron og Metakron, sporadisk, ikke-Lynch CRC
Gældende fra: I høring til 15.08.2017
Bilag:MINIMAL INVASIV KIRURGI

Retningslinie: Laparoskopisk colonkirurgi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Single-incision laparoskopisk colonkirurgi (SILS)
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Robot-assisteret colonkirurgi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: ReferencerLOKAL BEHANDLING

Retningslinie: Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer

Retningslinie: Anatomi og mesorektal ekscision
Gældende fra: 12.11.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Funktionelle forstyrrelser efter rectumresektion
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer LARS skemaRESEKTIONSTYPER

Retningslinie: Anterior resektion
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Abdominoperineal ekscision (APE)
Gældende fra: 12.11.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Hartmanns procedure eller intersfinkterisk APE
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: ReferencerMINIMAL INVASIV KIRURGI

Retningslinie: Laparoskopisk rectumkirurgi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Robot-assisteret rectumkirurgi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Single-incision laparoskopisk rectumkirurgi (SILS)
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: ReferencerLOKAL BEHANDLING

Retningslinie: Polypektomi, TEM, EMR, ESD
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer

Retningslinie: Behandling af colonileus og -obstruktion
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer Tabel


Retningslinie: Damage control surgery
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Akut nedre gastrointestinal blødning
Gældende fra: I høring til 15.08
Bilag: 

Retningslinie: Adjuverende kemoterapi ved coloncancer
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Indikationer for adjuverende kemoterapi til patienter med kolon eller rektumcancer i UICC stadium II
Gældende fra: 13.03.2017
Bilag:


Retningslinie: Neoadjuverende behandling af resektabel rectumcancer
Gældende fra: 01.05.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Palliativ strålebehandling
Gældende fra: 01.05.2014
Bilag: Referencer


Retningslinie: Adjuverende kemoterapi ved rectumcancer
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag: Referencer


Retningslinie: Behandling af metastaserende KRC
Gældende fra: 21.05.2015
Bilag: Referencer

Retningslinie: Levermetastaser – DLCCG Retningslinier
Gældende fra:
Bilag:


Retningslinie: Lungemetastaser
Gældende fra: 01.01.2013
Bilag: Referencer


Retningslinie: Andre metastaser
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer

Retningslinie: Coloncancer
Gældende fra: 01.12.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Rectumcancer
Gældende fra: 01.12.2012
Bilag: Referencer


Retningslinie: Peritoneal karcinoce og HIPEC
Gældende fra: 15.06.2013
Bilag: Referencer

Retningslinie: Palliativ kirurgi
Gældende fra: 15.09.2014
Bilag: Referencer

Retningslinie: Opfølgning
Gældende fra: 15.06.2015
Bilag:


Retningslinie: Postoperativ kontrol
Gældende fra: 15.10.2012
Bilag: Referencer

Retningslinie: Rehabilitering og palliation
Gældende fra: 01.07.2013
Bilag: Referencer

Retningslinie: Litteraturliste
Gældende fra: 2010
Bilag:

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Overlæge, dr.med. Ph.D. Lene Iversen Kirurgisk afdeling P Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>