KOLOREKTAL CANCER – TIDLIGERE

Retningslinie: Samlede retningslinier 2009
Gyldighedsperiode: 21/05-09 – 16/10-10

Retningslinie: Samlede retningslinier 2009/2010 (Revison 2010)
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/10-12

Retningslinie: Avanceret og recidiverende coloncancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Avanceret og recidiverende rectumcancer
Gyldighedsperiode: 01/11-12 – 30/11-12

Retningslinie: Peritoneal karcinose og HIPEC
Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-13

Retningslinie: Postoperativ strålebehandling ved rectumcancer
Gyldighedsperiode: 01/12-13 – 31/03-14

Retningslinie: Arvelig tarmkræft
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 11/11-14

Retningslinie: Pakkeforløb
Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Retningslinie: Elektiv åben kirurgi
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Laparoskopisk kirurgi
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Lokal tumorresektion, polypektomi og EMR
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Akut kirurgi, stentbehandling
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Generelt, mesorektal ekscision
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Anterior resektion
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Hartmanns operation
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Rectumeksstirpation
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Laparoskopisk rectumkirurgi
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Lokal tumorresektion, TEM, EMR, EPME
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Palliativ kirurgi
Gyldighedsperiode: 16/10-10 – 15/09-14

Retningslinie: Adjuverende kemoterapi ved coloncancer
Gyldighedsperiode: 15/11-12 – 15/06-15

Retningslinie: Adjuverende kemoterapi ved rectumcancer
Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 15/06-15

Retningslinie: FOBT, sigmoideoskopi, koloskopi, kolografi
Gyldighedsperiode:

Retningslinie: Tumorperforation
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Retningslinie: Mikroskopisk radikalitet
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 15/02-16

Retningslinie: Indledning, stadieindeling og klassifikation
Gyldighedsperiode: 25/11-15 – 31/12-16

Retningslinie: HNPCC, moderat risiko, FAP
Gyldighedsperiode: 12/11-14 – 28/02-16

Retningslinie: Rectum- og colonpræparater
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 31-03-16

Retningslinie: Svarafgivelse til rekvirent
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 11/05-16

Retningslinie: Mismatchrepair proteiner
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

Retningslinie: K-RAS mutation
Gyldighedsperiode: 01/01-13 – 01/06-16

Retningslinie: Informeret samtykke
Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 08/09-16

Retningslinie: Blodtransfusion
Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 29/11-16

Retningslinie: Blæredrænage
Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Retningslinie: Tarmudrensning
Gyldighedsperiode: 01/10-12 – 31/03-17

Retningslinie: Køn, alder, KRAM, NSAID, disponerende sygdomme
Gyldighedsperiode: 15/10-12 – 29/11-16

RETNINGSLINIER


Retningslinjer for diagnostik og behandling af kolorektal cancer.

Aktuelle retningslinier  >>

Tidligere retningslinier >>

KONTAKT


C/o Overlæge, dr.med. Ph.D. Lene Iversen Kirurgisk afdeling P Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 8000 Aarhus C

Mailadresser for DCCG's tillidsfolk >>